To natugle unger. Var faldet ned fra
Vålse Kirketårn - Nr. Alslev, Falster.
Der var 3, men den ene var død ved
faldet. Var meget forkomne, men nu
går det den rigtige vej.