Der har indtil nu været 6 harekillinger inde på plejestationen.