Råvildtet holder stadig til ved vildtplejestationen. Her har de vovet sig ud på den tilfrosne å.