Så er 2010 skudt igang.
Der er meget travlt rundt omkring på
vildtplejestationerne med nødstedte fugle. Her en ungsvane der blev sendt videre til plejestationen i Allerød.