Vores hus set fra havesiden.
Til højre i billedet ses plejestationen.